Profilový systém Aliplast IMPERIAL

  • trojkomorový systém s prerušeným tepelným mostom pre konštrukcie okien, dverí a stien.
  • V profiloch je vytvorený tepelný most o šírke až 24 mm.
  • Tento systém je tvorený dvomi lisovanými profilami, ktoré sú oddelené polyamidovým pásikom posileným sklenným vláknom. Takáto konštrukcia je po nalakovaní povrchu zárukou dokonalej izolácie. Súčiniteľ prenikania tepla Ur je v tomto systéme 2,2-2,3 W/m2K, čo ho podľa materiálovej normy DIN 4108 klasifikuje do skupiny 2,1 wg.
  • Pri použití izolačného skla s U 1,1 dosahuje väčšina stien (v závislosti od rozmerov a tvaru) hodnotu U 1,7 W/m2K. Univerzálnosť využitia tohoto systému je daná jeho vhodnými parametrami šírky 65mm (rámy okien, dverí, priečky a krídla dverí) a 74mm (okenné krídla), ďalej hrúbky steny 1,7-2,0mm pri maximálnych rozmeroch krídla.
  • Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých doplnkov, ako napríklad samozatvárače, kľučky a iné.